Furu - Sågade trävaror

Skriven av Enarföretaget on . Posted in Produktsortiment-furu

Redwood

Tallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt. Texturen är bra tack vare långsam tillväxt. Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet. Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

Användning:
Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella. Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter. Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

De viktigaste egenskaperna för furu som vi erbjuder är:

- KD (Kiln Dried till en kärntemperatur på 56 ° C / 30 min) 
- Handelssortering: O/S (I-II-III-IV), V, VI, VII
- Tjocklek: 16/19/22/25/32/38/44/47/50/63/75/100
- Bredd: 25/38/50/75/100/125/150/175/200/225/250

Längd: 1,8-5,7

- tillåter en högre procentandel av splintved
- tillåter flera kvistar på ytan
- kvistmärken större än 30 mm i diameter kompenseras
- insektshål, röta eller andra defekter tillåts ej

 

 

Furu - översikt

Skriven av Enarföretaget on . Posted in Produktsortiment-furu

furuskogTallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt.
Texturen är bra tack vare långsam tillväxt.
Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet.
Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

Användning:
Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella.
Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter.
Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

Furu - för konstruktion

on . Posted in Produktsortiment-furu

european wood

Vi erbjuder furu för konstruktionsändamål från Rumänien, Österrike, Frankrike och Tyskland. Vår furu från Brasilien är populär både för konstruktion och för snickeri.

Vi kan göra kundanpassade order vad gäller dimension, längder och kvalité.

Exempel på dimensioner som vi erbjuder:

Furu 2.0 m

22x100/120/140/160/180

 

Furu handelssortering

on . Posted in Produktsortiment-furu

När det kommer till sortering så finns det lika många idéer som det finns sågverk. Det finns standardsorteringsregler som ger grunderna såsom EN-1611-1, Nordic Timber Grading rules (den blå boken) och Guiding principles fro grading of Swedish sawn timber (Gröna boken). Vår försäljning följer mer eller mindre den gröna bokens klassificeringar, O/S (I II III IV) V VI men idag är sorteringen mer strikt än beskrivningarna i reglerna. Sorteringen görs antingen manuellt eller med kamera. Storleken, utseended och placeringen av kvistarna är viktigt, men sorteringen måste också syna andra defekter. Reglerna beskriver vad som är tolererat i de olika kvalitéerna för framsida och kanter. Baksidan accepteras att vara en kvalité lägre. 

Exempel av 25x100, 50x150 och 75x200:

 

 

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden