Gran (Picea abies)

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

gran-rondellGranen är ett barrträd och barren sitter strödda i mycket stora antal på varje skott men växlar mycket i storlek, form och riktning. Granen är också mycket omväxlande med avseende på kronans form, beroende på huvudgrenarnas riktning och kvistarnas ställning. Kottefjällen har också varierande form. Den är antagligen det mest mångformiga trädet i Norden.

Granen uppvisar tydligt flera av de för barrträdens vegetativa delar typiska kännemärkena. Dessa är, utöver bladens utbildning till barr, den genom hela kronan löpande huvudstammen, huvudgrenarnas konfigurationer i cirklar och hartsavsöndringen i veden och barken.

Vårt produktsortiment av gran (Picea abies)

 • Gran - Sågade trävaror

  whitewood

  Granen är vårt vanligaste skogsträd och är en av landets viktigaste exportråvaror. Granens ved är gulvit och har många användningsområden. Gran förekommer i hela Sverige utom i de allra sydligaste delarna, där den dock ofta förekommer i skogsplanteringar.

  De viktigaste egenskaperna för granträ som vi erbjuder är:

  KD (Kiln Dried till en kärntemperatur på 56 ° C / 30 min)

  Handel sortering: O / S, V, VI, VII

  Tjocklek: 12/16/19/22/25/32/38/44/47/50/63/75

  Bredd: 25/38/50/75/100/125/150/175/200/225

  Längd: 2,4-5,7 (75% av lagrings är 4,2 +)

 • Gran - Hyvlade trävaror och komponenter

  P3215386

  Gran förekommer i hela Sverige utom i de allra sydligaste delarna, där den dock ofta förekommer i skogsplanteringar.

  Granen är vårt vanligaste skogsträd och är en av landets viktigaste exportråvaror. Granens ved är gulvit och har många användningsområden. 

  De viktigaste egenskaperna för granträ som vi erbjuder är:

  KD (Kiln Dried till en kärntemperatur på 56 ° C / 30 min)

  Handel sortering: O / S, V, VI, VII

  Tjocklek: 12/16/19/22/25/32/38/44/47/50/63/75

  Bredd: 25/38/50/75/100/125/150/175/200/225

  Längd: 2,4-5,7 (75% av lagrings är 4,2 +)

 • Gran - för konstruktion

  european wood

  Vi erbjuder gran för konstruktionsändamål från Rumänien, Österrike, Frankrike och Tyskland. Vår furu från Brasilien är populär både för konstruktion och för snickeri.

  Vi kan göra kundanpassade order vad gäller dimension, längder och kvalité.

  Exempel på dimensioner som vi erbjuder:

  Gran 4.0 m

  16x75/100

  22x95/115/150/170/190

  35x190/220/250/280/300

  45x190/220/250/280/300

  70x70

  93x93

   

  Gran 3.0, 4.0 m

  42x182

   

   

Bok (Fagus sylvatica)

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

beech-roundVanlig bok finns i stort sett i hela Europa ner till nordvästra Turkiet. I Turkiet och österut genom Asien ersätts den av den orientaliska boken, Fagus orientalis. Den vanliga boken finns också i enstaka skogsbestånd i Nordamerika.

Användningsområde

Boken anses vara vacker, både till sin stam och till kronans form. På solitära träd kan stammen ofta uppnå en betydande diameter. I skogsbestånd liknar den en hög, rak pelare med slät ljusgrå yta, kronan har en yvig förgrening och djupgrön färg. Boken skapar en skogsbild som ger ett överväldigande intryck av storhet, allvar och dunkel.
Samtidigt har bokens ved inte samma värde som ekens, och dess utbredning sker på ekens bekostnad. Därtill kommer den skada, som boken gör både på den ursprungliga växtligheten och marken, eftersom jordmånen blir torr och torvartad. Den viktigaste användning man haft av bokveden, är till bränsle och till vissa redskap som utsattes för vatten, såsom båtkölar och bordläggning i träfartyg under vattenlinjen.
Det gynnade tidig användning av bok i båtbygge att en stock av bok lätt går att klyva med yxa till plankliknande skivor, vilket var särskilt viktigt förr när sågtekniken var outvecklad. Bokved användes även till kvarnhjul. Boken lämpade sig också vid framställningen av pottaska. Idag är dess främsta användningsområde möbelvirke och kuriöst nog även glasspinnar tack vare träets lena egenskaper, mycket begränsad smak och lukt och avsaknad av stickor i det hyvlade träet.

Vårt produktsortiment av Bok (Fagus sylvatica)

 • Bok

  bok2

  (Fagus sylvatica) är ett träd tillhörande familjen bokväxter. Bokträdet blir inte lika gammalt som till exempel ek men växer fortare och många träd når över 45 meters höjd.

  Boken förekommer i kuperade och bergiga områden och växer särskilt i de norra delarna av Rumänien, Vitryssland, Ukraina och Ryssland. I Sverige finns bok i Skåne och
  på vissa delar i Halland.

  För skogsindustrin är boken ett hårt och hållbart träslag. Idag är dess främsta användningsområde möbelvirke och glasspinnar tack vare träets lena egenskaper,
  mycket begränsade smak, lukt och avsaknad av stickor i det hyvlade träet.

  Boken är mycket uppskattad både i byggbranschen och i möblerna på grund av sin styrka, fiberfinlek och trevliga färg.

  De viktigaste egenskaperna för bokträ som vi erbjuder:

  •  AD och KD
  • kantat och okantat
  • tjocklek: 25, 32, 40, 50, 60, 70 och 80mm.
  • bredd: 8 cm + och 10 cm +
  • längd: 0,30
   till 4,00 m1 varje 10 cm

  Standardkvaliteter av bokträ:

  Kvalitet A

  • fyra sidor kvistrena, inga defekter

  Kvalitet B

  • en enda kvist, max diameter 30 mm på bara en sida, friskt rött hjärta på båda sidorna tillåts samt lätta sprickor
   och fläckar.

  Kvalitet C

  • Upp till tre kvistar per styck, max diameter 30 mm, färning och friskt rött hjärta på båda sidorna tillåts samt
   lätta sprickor och fläckar.

  Längder

  • TASS 0,30-0,95 m superkort virke
  • TAS 1,00-1,70 m kort virke
  • TAL 1,80-4,00 m långt virke

   

   

Furu (Pinus silvestris)

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

redwood-enar-lindstromTallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt. Texturen är bra tack vare långsam tillväxt. 
Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet. 
Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

Användning: 
Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella. 
Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter. 
Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

Vårt produktsortiment av furu (Pinus silvestris)

 • Furu - översikt

  furuskogTallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt.
  Texturen är bra tack vare långsam tillväxt.
  Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet.
  Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

  Användning:
  Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella.
  Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter.
  Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

 • Furu handelssortering

  När det kommer till sortering så finns det lika många idéer som det finns sågverk. Det finns standardsorteringsregler som ger grunderna såsom EN-1611-1, Nordic Timber Grading rules (den blå boken) och Guiding principles fro grading of Swedish sawn timber (Gröna boken). Vår försäljning följer mer eller mindre den gröna bokens klassificeringar, O/S (I II III IV) V VI men idag är sorteringen mer strikt än beskrivningarna i reglerna. Sorteringen görs antingen manuellt eller med kamera. Storleken, utseended och placeringen av kvistarna är viktigt, men sorteringen måste också syna andra defekter. Reglerna beskriver vad som är tolererat i de olika kvalitéerna för framsida och kanter. Baksidan accepteras att vara en kvalité lägre. 

  Exempel av 25x100, 50x150 och 75x200:

   

   

 • Furu - Sågade trävaror

  Redwood

  Tallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt. Texturen är bra tack vare långsam tillväxt. Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet. Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

  Användning:
  Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella. Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter. Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

  De viktigaste egenskaperna för furu som vi erbjuder är:

  - KD (Kiln Dried till en kärntemperatur på 56 ° C / 30 min) 
  - Handelssortering: O/S (I-II-III-IV), V, VI, VII
  - Tjocklek: 16/19/22/25/32/38/44/47/50/63/75/100
  - Bredd: 25/38/50/75/100/125/150/175/200/225/250

  Längd: 1,8-5,7

  - tillåter en högre procentandel av splintved
  - tillåter flera kvistar på ytan
  - kvistmärken större än 30 mm i diameter kompenseras
  - insektshål, röta eller andra defekter tillåts ej

   

   

 • Furu - för konstruktion

  european wood

  Vi erbjuder furu för konstruktionsändamål från Rumänien, Österrike, Frankrike och Tyskland. Vår furu från Brasilien är populär både för konstruktion och för snickeri.

  Vi kan göra kundanpassade order vad gäller dimension, längder och kvalité.

  Exempel på dimensioner som vi erbjuder:

  Furu 2.0 m

  22x100/120/140/160/180

   

Översikt produktområde switcher widget

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

Tallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt. Texturen är bra tack vare långsam tillväxt. 
Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet. 
Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

Användning: 
Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella. 
Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter.

Vårt produktsortiment av furu

 • Furu - översikt

  furuskogTallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt.
  Texturen är bra tack vare långsam tillväxt.
  Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet.
  Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

  Användning:
  Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella.
  Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter.
  Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

 • Furu handelssortering

  När det kommer till sortering så finns det lika många idéer som det finns sågverk. Det finns standardsorteringsregler som ger grunderna såsom EN-1611-1, Nordic Timber Grading rules (den blå boken) och Guiding principles fro grading of Swedish sawn timber (Gröna boken). Vår försäljning följer mer eller mindre den gröna bokens klassificeringar, O/S (I II III IV) V VI men idag är sorteringen mer strikt än beskrivningarna i reglerna. Sorteringen görs antingen manuellt eller med kamera. Storleken, utseended och placeringen av kvistarna är viktigt, men sorteringen måste också syna andra defekter. Reglerna beskriver vad som är tolererat i de olika kvalitéerna för framsida och kanter. Baksidan accepteras att vara en kvalité lägre. 

  Exempel av 25x100, 50x150 och 75x200:

   

   

 • Furu - Sågade trävaror

  Redwood

  Tallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt. Texturen är bra tack vare långsam tillväxt. Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet. Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

  Användning:
  Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella. Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter. Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

  De viktigaste egenskaperna för furu som vi erbjuder är:

  - KD (Kiln Dried till en kärntemperatur på 56 ° C / 30 min) 
  - Handelssortering: O/S (I-II-III-IV), V, VI, VII
  - Tjocklek: 16/19/22/25/32/38/44/47/50/63/75/100
  - Bredd: 25/38/50/75/100/125/150/175/200/225/250

  Längd: 1,8-5,7

  - tillåter en högre procentandel av splintved
  - tillåter flera kvistar på ytan
  - kvistmärken större än 30 mm i diameter kompenseras
  - insektshål, röta eller andra defekter tillåts ej

   

   

 • Furu - för konstruktion

  european wood

  Vi erbjuder furu för konstruktionsändamål från Rumänien, Österrike, Frankrike och Tyskland. Vår furu från Brasilien är populär både för konstruktion och för snickeri.

  Vi kan göra kundanpassade order vad gäller dimension, längder och kvalité.

  Exempel på dimensioner som vi erbjuder:

  Furu 2.0 m

  22x100/120/140/160/180

   

Marknader

on . Posted in Uncategorised

world-36479 640

Geografiska marknader

Av företagets totala försäljning av trävaror går ca 75 % på export till kunder i Europa och norra Afrika.
De viktigaste exportländerna är idag England, Marocko, Tunisien, Algeriet, Irland, Italien och Tyskland 

Kunder och Kundsegment

Våra kunder är företrädelsevis snickerier och byggföretag samt fönster- och dörrtillverare.
Produkterna marknadsförs och anpassas till olika kunders och marknaders behov.
Välkända skeppningsmärken garanterar kvalitet, pålitlighet och service.

Svarvämnen till England och Irland

Till svarverier i företrädesvis England och Irland tillverkas svarvämnen att användas till trappor och räcken i utomhusmiljö.
Maskinparken är anpassad för rationell tillverkning av svarvämen och vi har därför möjlighet att kraftigt utöka denna volym.

Furu

furu-bottom-a

Gran

gran-bottom-a

Bok

bok-bottom-a

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden