Marknader

on . Posted in Uncategorised

world-36479 640

Geografiska marknader

Av företagets totala försäljning av trävaror går ca 75 % på export till kunder i Europa och norra Afrika.
De viktigaste exportländerna är idag England, Marocko, Tunisien, Algeriet, Irland, Italien och Tyskland 

Kunder och Kundsegment

Våra kunder är företrädelsevis snickerier och byggföretag samt fönster- och dörrtillverare.
Produkterna marknadsförs och anpassas till olika kunders och marknaders behov.
Välkända skeppningsmärken garanterar kvalitet, pålitlighet och service.

Svarvämnen till England och Irland

Till svarverier i företrädesvis England och Irland tillverkas svarvämnen att användas till trappor och räcken i utomhusmiljö.
Maskinparken är anpassad för rationell tillverkning av svarvämen och vi har därför möjlighet att kraftigt utöka denna volym.

Historik

Enar Timber AB startade redan 1943, då under namnet Enar Lindström AB, som ett sågverk och hyvleri i Jörn i Västerbottens inland. I början av 1950-talet övergick företaget till grossistverksamhet och har nu i mer än 60 år sålt trävaror från svenska sågverk.

Verksamheten omfattar även försäljning och leasing av maskiner och inventarier för sågverk och snickerier.

svartvit

Ägarstruktur

Företaget Enar Timber AB ägs och drivs av Nicklas Jacobsson som är tredje generationens trävarusäljare härrörande från K A Jacobssons Trävaror AB i Gumboda. Nicklas har mångårig erfarenhet av produktion vid sågverk samt sortering. Nicklas anställdes 2008 vid Enar Lindström AB av föregående ägaren Erik Lindström, son till grundaren av företaget. Företaget har även en historik av flygplansleasing. Enar Timber AB har sitt säte i Skellefteå i Västerbottens län.

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden