Finansiering

on . Posted in Maskinleasing

financeVi erbjuder god finansiering vid leasing av maskiner från oss Leasing kan användas i både små och stora företag och är i många fall ett bättre alternativ än att företaget köper varan själv.

Leasing är ett sätt att minska lånebehovet. Leasingkostnaden är fullt avdragsgill för leasetagaren.

Finansiell/operationell leasing

De två huvudformerna av leasing är operationell och finansiell.

1. Operationell leasing är mest lik vanlig hyra. Leasingbolaget köper egendomen och hyr ut den mot en avgift. Normalt är det leasingblolaget som står för service, underhåll, försäkringar och vissa ekonomiska risker.

2. Finansiell leasing är mer som att köpa på avbetalning. Det är leasetagaren som står för de ekonomiska riskerna med att ha den leasade utrustningen. Leasetagaren sköter underhåll, service, försäkringar etc. Äganderätten kan, men måste inte, övergå till leastagaren efter avtalstidens slut.

Den konstruktion som är mest vanlig hos Enar Lindström är att företaget i samråd med leasetagaren kommer överens om en leasingtid och skriver leasingkontrakt - vanligen 2 - 5 år. I kontraktet är hyran specificerad och ett eventuellt restvärde. Företaget som hyr kan vid leasingperiodens utgång köpa objektet till restvärdet.

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden