Tjänster

on . Posted in Uncategorised

tjansterVi tar hand om inköpen

Som företagare kan du naturligtvis själv sköta dina inköp. Men ofta behöver du som kund köpa från flera olika producenter för att fylla ditt behov.
Alla delar i en affär måste då utföras flera gånger.

Väljer du att låta oss sköta dina inköp får du en förhandlingspartner och antalet transaktioner minskar. Därmed minskar också inköpskostnaden.

Med vårt nätverk får Du en leveranssäker leverantör

I mer än 60 år har vi sålt trävaror från norrländska sågverk. Efter alla år i branschen har Enar Timber AB goda kunskaper om och breda kontakter i producentleden.
Det långsiktiga samarbetet med många sågverk i Norrland garanterar att kundernas behov och önskemål alltid kan tillgodoses.  

Historik

Enar Timber AB startade redan 1943, då under namnet Enar Lindström AB, som ett sågverk och hyvleri i Jörn i Västerbottens inland. I början av 1950-talet övergick företaget till grossistverksamhet och har nu i mer än 60 år sålt trävaror från svenska sågverk.

Verksamheten omfattar även försäljning och leasing av maskiner och inventarier för sågverk och snickerier.

svartvit

Ägarstruktur

Företaget Enar Timber AB ägs och drivs av Nicklas Jacobsson som är tredje generationens trävarusäljare härrörande från K A Jacobssons Trävaror AB i Gumboda. Nicklas har mångårig erfarenhet av produktion vid sågverk samt sortering. Nicklas anställdes 2008 vid Enar Lindström AB av föregående ägaren Erik Lindström, son till grundaren av företaget. Företaget har även en historik av flygplansleasing. Enar Timber AB har sitt säte i Skellefteå i Västerbottens län.

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden