Om trävaror från Enar Timber

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

DSCF0113Historik

Enar Timber AB startade redan 1943, då under namnet Enar Lindström AB, som ett sågverk och hyvleri i Jörn i Västerbottens inland. I början av 1950-talet övergick företaget till grossistverksamhet och har nu i mer än 60 år sålt trävaror från svenska sågverk.

Verksamheten omfattar numera även försäljning och leasing av maskiner och inventarier för sågverk och snickerier. Tidigare har också leasing av flygplan varit en del av verksamheten.

Geografiska marknader

Handel med trävaror är företagets största affärsområde. I sortimentet ingår sågade och hyvlade trävaror i furu och gran producerade vid sågverk i Norden samt komponenter lämpade för tillverkning av fönster, dörrar, trappor och möbler. Handel bedrivs också med andra träslag såsom bok från Rumänien och furu från Brasilien. Varorna säljs på den nationella och den internationella marknaden.

Av företagets totala försäljning av trävaror går ca 75 % på export till kunder i Europa och norra Afrika. De viktigaste exportländerna är idag England, Marocko, Tunisien, Algeriet, Egypten, Irland, Italien och Tyskland. Välkända skeppningsmärken garanterar kvalitet, pålitlighet och service.

Världen blir allt mer sammanknuten och det gäller inte minst trävaruaffärer. Idag säljs svenska trävaror på de flesta marknader i världen. Vi söker ständigt affärsmöjligheter på nya marknader för att se till att de leverantörer som valt att arbeta med oss ska få ta del av alla de möjligheter som bjuds.

Den svenska marknaden är den absolut största för svenskt trä och även en av de största marknaderna för vår försäljning. Vi vänder oss exempelvis till brädgårdar, hyvlerier och fönstertillverkare men också till pall och emballagetillverkare och samarbetar även med andra grossister för att få bästa möjliga avsättning av våra trävaror.  Vi kan fungera som inköpsorgan vilket förenklar för kunden och sparar tid, tid som kan användas för att fokusera på den egna produktionen. I och med att vi gör stora inköp och är en bra och tillförlitlig kund till våra leverantörer kan vi dessutom erbjuda mycket förmånliga villkor.

Nordafrika

De senaste årens positiva utveckling och byggande i de nordafrikanska länderna har satt sin prägel på svensk export. Utvecklingen i MENA (Middle East and North Africa) har varit en räddning för branschen då vi på hemmamarknaden och i Europa i många fall sett ett minskat byggande. Befolkningen i den nordafrikanska regionen är ung och ekonomierna växer snabbt. Detta har varit positivt för vår export och eftersom Enar Lindström AB varit aktivt i många år i dessa länder har vi rejält kunnat öka vår volym. Detta gäller framförallt i Marocko där vi gjort affärer sedan år 2001. Även om vi ser oss som specialister på just Marocko så har vi även en betydande export till och värdefulla kontakter i andra länder i regionen såsom Tunisien, Algeriet, Libyen, Egypten, Saudi Arabien, Yemen och Quatar. Våra kunder i dessa länder är främst importörer samt pall- och emballagetillverkare. 

Europa

Storbrittanien är idag Sveriges största exportland. Vi säljer både sågade och hyvlade varor och Storbrittanien är vår största marknad vad gäller komponenttillverkning. Ordrarna är ofta anpassade till kundens krav vad gäller exempelvis längder och nedtorkning. Norge är också en stor marknad för svenska trävaror liksom Italien, Tyskland och Danmark. Våra kunder i Europa är importörer samt golv, altan och möbeltillverkare. 

Kunder och Kundsegment

Våra kunder är företrädelsevis importörer, snickerier och byggföretag samt fönster- och dörrtillverare. Produkterna marknadsförs och anpassas till olika kunders och marknaders behov.

PEFCMiljöpolicy

Alla sågade och vidareförädlade trävaror som Enar Timber AB levererar uppfyller svenska skogs- och miljölagar såväl som PEFC regler för kontroversiella källor. Dessa innebär ett skydd av nyckelbiotoper samt ett förbud mot illegala avverkningar.

Trä är det naturliga materialet och har enorma inbyggda kvalitéer för miljön. Till exempel så innebär användningen av träprodukter till husbygge och inredning att koldioxid kan bindas under en längre tid. Varje generation av träd som tas tillvara på det här sättet återtar koldioxid från atmosfären och motverkar växthuseffekten.

Furu

furu-bottom-a

Gran

gran-bottom-a

Bok

bok-bottom-a

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden