Furu - översikt

Skriven av Enarföretaget on . Posted in Produktsortiment-furu

furuskogTallen är ett imponerande barrträd som kan bli upp emot 40 meter högt.
Texturen är bra tack vare långsam tillväxt.
Träet är rödgult till färgen, relativt mjukt, och har medelhög densitet.
Dess hållfasthetsegenskaper är goda vilket gör sågning och bearbetning enkel. Tallen har en utbredning i hela Europa, från Spanien till Sibirien.

Användning:
Furu, (Pinus sylvestris), används till olika snickerier, inredning och utsmyckning, t.ex. dörrar, fönster, golv och invändiga paneler samt möbeltillverkning. Furu används också som byggnads- och konstruktionsvirke, både strukturella och icke-strukturella.
Furu har goda egenskaper för snickeriproduktion men även till paketering och impregnerade produkter.
Den svenska sågverksindustrin levererar sågade trävaror enligt egenskaper, kvaliteter och storlekar på kundernas efterfrågan.

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden