Ny fartygslinje till Marocko

Skriven av Enar on . Posted in Nyheter

2009-10-20

flinter2NY FARTYGSLINJE TILL MAROCKO
På inititativ av Enar Lindström AB har en ny fartygslinje startat mellan Skelleftehamn och Marocko och det första fartyget avgår från Skelleftehamn i början på november 2009. Den nya linjen är ett samarbete med rederiet Flinter Shipping BV och Skellefteå Hamn. Var 4-5 vecka beräknas fartygen avgå med laster på 4700-5600 m3 sågade trävaror. Linjen kommer att gagna alla sågverk och transportörer i området.
   
ENAR LINDSTRÖM AB har även tidigare varit involverade i att starta en ny fartygslinje. Den 31a december 1983 stod följande att läsa i Norra Västerbotten:

TRÄVAROR. Avtal hade tecknats som innebar att direkt linjetrafik öppnades för skeppning av trävaror från Kåge till hamnar i norra och mellersta England. Det var Västerbottens skogsägare och Enar Lindström AB som tecknat avtal med rederiet Ahlmark Lines. De två företagen beräknade att kunna säkra leverans på uppemot 20 000 kubikmeter trävaror per år.
    

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden