Export sågade trävaror

on . Posted in Nyheter

2013-03-20

I mars ökar vår försäljning efter en lugn start på året i januari och februari.
2012 var ett framgångsrikt år för oss gällande export av sågade trävaror främst till Marocko.
Vi sålde då drygt 28.000 m3 till Marocko vilket motsvarar ca 8 % av Sveriges export av sågade trävaror till landet.
Vår första leverans till Marocko skedde för ca 10 år sedan och därefter har vi succesivt ökat vår försäljning.
Vi hoppas och tror att kunna göra ett ännu bättre resultat under 2013.

/Erik Lindström
VD Enar Lindström AB

Enar Lindström utnämnd till årets företagare 2012

on . Posted in Nyheter

2012-10-04foretagarforbundet

Västerbotten är enligt Företagarna och UCC årets snabbast växande företagsregion. Skellefteå blev också utsedd som årets företagarkommun inom länet. I rankingen väger omsättning och resultatutveckling tyngst. Därefter har utvecklingen av antalet företag och förändringen av företagens kreditvärdighet vägts in.

Som representant för de snabbväxande företagen i Skellefteå utsåg UCC och Företagarna Enar Lindström AB. Vår VD Erik har idag mottagit utmärkelsen och hållit ett föredrag för företagarna i Skellefteå.

Etablering i nytt land, Algeriet

Skriven av Enar on . Posted in Nyheter

2011-09-16

Idag har vi gjort vårt första kontrakt på Algeriska marknaden. Vi kommer att samordna leveransen från 6 olika leverantörer för att klara specifikationen på 2080 m3 furu. Vi ser Algeriet som ett land som vi kan växa på och vi ser fram emot kommande affärer.

Ny fartygslinje till Marocko

Skriven av Enar on . Posted in Nyheter

2009-10-20

flinter2NY FARTYGSLINJE TILL MAROCKO
På inititativ av Enar Lindström AB har en ny fartygslinje startat mellan Skelleftehamn och Marocko och det första fartyget avgår från Skelleftehamn i början på november 2009. Den nya linjen är ett samarbete med rederiet Flinter Shipping BV och Skellefteå Hamn. Var 4-5 vecka beräknas fartygen avgå med laster på 4700-5600 m3 sågade trävaror. Linjen kommer att gagna alla sågverk och transportörer i området.
   
ENAR LINDSTRÖM AB har även tidigare varit involverade i att starta en ny fartygslinje. Den 31a december 1983 stod följande att läsa i Norra Västerbotten:

TRÄVAROR. Avtal hade tecknats som innebar att direkt linjetrafik öppnades för skeppning av trävaror från Kåge till hamnar i norra och mellersta England. Det var Västerbottens skogsägare och Enar Lindström AB som tecknat avtal med rederiet Ahlmark Lines. De två företagen beräknade att kunna säkra leverans på uppemot 20 000 kubikmeter trävaror per år.
    

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden