Enar Lindström Entrepreneur nommé de l'Année 2012

le . Publié dans Nouvelles

2012-10-04foretagarforbundet

Västerbotten är enligt Företagarna och UCC årets snabbast växande företagsregion. Skellefteå blev också utsedd som årets företagarkommun inom länet. I rankingen väger omsättning och resultatutveckling tyngst. Därefter har utvecklingen av antalet företag och förändringen av företagens kreditvärdighet vägts in.

Som representant för de snabbväxande företagen i Skellefteå utsåg UCC och Företagarna Enar Lindström AB. Vår VD Erik har idag mottagit utmärkelsen och hållit ett föredrag för företagarna i Skellefteå.

Contactez-nous

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certificat

Programme for Endorsement of Forest Certification schemes PEFC is an independent non-profit and with no connection to the state. Founded in 1999 with the goal of being a world-wide organization through certification ensures sustainable forestry. We can offer our customers 100% PEFC certified raw material.

Domaines de buisiness