Enar Lindström AB - Trävarugrossisten i norr

Skriven av ITMG on . Posted in Uncategorised

Handel med trävaror är företagets största affärsområde. I sortimentet ingår sågade och hyvlade trävaror i furu och gran producerade vid moderna svenska sågverk samt komponenter lämpade för tillverkning av fönster, dörrar, trappor och möbler. Handel bedrivs också med andra träslag såsom bok från Rumänien och furu från Brasilien. Varorna säljs på den nationella och internationella marknaden. 

Historik

Enar Lindström AB startade redan 1943 som ett sågverk och hyvleri i Jörn i Västerbottens inland. I början av 1950-talet övergick företaget till grossistverksamhet och har nu i mer än 60 år sålt trävaror från svenska sågverk.

Verksamheten omfattar även försäljning och leasing av maskiner och inventarier för sågverk och snickerier.

svartvit

Ägarstruktur

Företaget Enar Lindström AB ägs och drivs av Nicklas Jacobsson som är tredje generationens trävarusäljare härrörande från K A Jacobssons Trävaror AB i Gumboda. Nicklas har mångårig erfarenhet av produktion vid sågverk samt sortering. Nicklas anställdes 2008 vid Enar Lindström AB av föregående ägaren Erik Lindström, son till grundaren av företaget. Företaget har även en historik av flygplansleasing. Enar Lindström AB har sitt säte i Skellefteå i Västerbottens län.

Kontakta oss

Enar Lindstrom AB
Hörnellgatan 4,
SE-931 30 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
Fax: +46(0)910 - 376 45,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden